5 bài học về tiền bạn nên biết trước tuổi 30

Tiền không thể mua được hạnh phúc nhưng nó có thể mua được sự an toàn. An toàn cho bạn và những người thân yêu của bạn. Con người cần tiền để chi trả cho tất cả những thứ có thể giúp cuộc sống của bạn trở nên khả thi, chẳng hạn như chỗ ở, thức ăn, hóa đơn chăm sóc sức khỏe và một nền giáo dục tốt. Bạn không nhất thiết phải trở thành Bill Gates hoặc có nhiều tiền để trả cho những thứ này, nhưng bạn sẽ cần một số tiền lớn cho tương lai.

Loan tin ngay

Trả lời