Ai Cũng Muốn Giàu – Nhưng Không Ai Chịu “Giàu Chậm” – Hiếu Nguyễn TV

Có một câu nói rất hay trong giới đầu tư ở nước ngoài mà mọi người hay dùng để châm biếm những người có tâm lý thích làm giàu nhanh, đó là “Ai cũng thích giàu, nhưng lại không mấy ai chịu giàu chậm”.

Trong tập ngày hôm nay diễn giả Hiếu Nguyễn TV sẽ chia sẻ một số góc nhìn về thực trạng “Thích Làm Giàu Nhanh” ở nước ta hiện tại cũng như những hệ quả của nó.

Link podcast: https://www.youtube.com/watch?v=sPJXYzbYqxc&t=2s 

Loan tin ngay

Trả lời