Áp dụng nhân tướng học để sửa mình và hiểu người | Trần Việt Quân |

Nhân tướng là một chủ đề mà chúng ta nói về rất thường xuyên trong cuộc sống. Từ việc đi xem mắt để chọn bạn đời cho con cái cho đến việc chọn lựa cả những nhân tài trong một tổ chức. Nhân tướng cũng ăn sâu vào nhận thức của người xưa qua rất nhiều tục ngữ ca dao và tạo ra nhiều tranh cãi xoay quanh các niềm tin dân gian. 

Ở tập Thought Show này, Host Hải Trường sẽ cùng với thầy Trần Việt Quân, một chuyên gia trong lĩnh vực Đông Phương học, Nhân tướng học và Quản trị Nhân sự thảo luận về nhân tướng, nhất là nhân tướng trong nhân sự nhằm đem lại những nhìn nhận cụ thể và rõ ràng hơn cho chúng ta khi áp dụng những quy luật của nhân tướng trong công việc và đời sống.

Podcast: Áp dung nhân tướng học để sửa mình và hiểu người | Trần Việt Quân

Loan tin ngay

Trả lời