Tin hội nhập

  • Tháng Mười 6, 2023
  • 1 Min Read

Cẩm nang Hội nhập Ngôi nhà VNGroup

Tại VNGroup các nội quy, quy tắc ứng xử là kim chỉ nam để cán bộ nhân viên tạo nên sự đồng nhất trong tư

READ MORE