CHIẾN THẮNG SỰ TRÌ HOÃN – HIEUNGUYEN.TV

“Có một câu nói rất hay mà tôi không nhớ rõ nguyên văn, đại ý là: Ai cũng có thể thành công và hầu hết mọi người đều biết mình cần phải làm gì để đến được thành công. Sự khác biệt duy nhất của hai nhóm người thành công và không thành công chính là một nhóm có thể ngồi xuống để bắt tay vào làm, còn một nhóm cứ nhìn vào những gì cần làm và trì hoãn.”

Trong tập ngày hôm nay diễn giả Hiếu Nguyễn sẽ chia sẻ một số kinh nghiệm cá nhân của anh về cách để vượt qua được sự trì hoãn và tìm được niềm vui trong bất kỳ việc gì chúng ta làm.

Podcast Chiến thắng sự trì hoãn – Hieu Nguyen

Loan tin ngay