Mạch nguồn xúc cảm

Toàn thể CBNV 3 miền trong ngôi nhà chung VNGroup kính chúc 2 anh chị sinh nhật vui vẻ, tuổi mới nhiều sức khoẻ, nhiều niềm vui, may mắn và thành công. Tiếp tục đưa VNGroup đến những bến bờ thành công tiếp theo! Chúng em luôn tin tưởng và đồng lòng quyết chí thực hiện mục tiêu phát triển mà anh chị đã đặt ra. Happy Birthday!!!

Loan tin ngay

1 Comment

Trả lời