Hưởng ứng ngày Môi trường thế giới – Cùng Kite Coffee lan toả phong cách “sống xanh”