Ngân hàng kiếm tiền như thế nào?

Chúng ta hàng ngày giao dịch, chuyển nhận tiền và gửi tiết kiệm tại ngân hàng, với niềm tin rằng cứ để đó kiểu gì cũng an toàn, mà còn đẻ ra lãi và nghiễm nhiên họ sẽ trả mình đủ và đúng hạn. Nhiều bạn còn mua chứng khoán ngân hàng để tiếp tục đầu tư vào họ. Nhưng, có bao giờ chúng ta tự hỏi ngân hàng làm ra tiền như thế nào không. Việc cho rằng ngân hàng luôn an toàn có thật sự đúng không? Nếu ngân hàng phá sản thì sẽ ra sao? Video này sẽ giải đáp cho các bạn một cách đơn giản những thắc mắc kể trên.

Loan tin ngay

Trả lời