Quản trị hiệu suất hiệu quả: Bí quyết thành công của doanh nghiệp

Quản trị hiệu suất – chủ đề luôn được các doanh nghiệp quan tâm và đề cao trong quá trình vận hành và phát triển. Nếu không thường xuyên cập nhật xu hướng mới và có kế hoạch điều chỉnh thích hợp, doanh nghiệp sẽ khó cải tiến được chất lượng nhân sự cũng như hiệu quả công việc nói chung.

Quản trị hiệu suất là gì?

Nói đến quản trị hiệu suất, nhiều người thường liên tưởng đến quy trình đánh giá hiệu suất hàng năm. Trên thực tế, đây chỉ là một phần nhỏ trong quy trình lớn. Quản trị hiệu suất là quá trình liên tục cải thiện năng suất làm việc – bằng cách đặt ra các mục tiêu cá nhân và đội nhóm phù hợp với mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp, lập kế hoạch hành động để đạt được mục tiêu đề ra, xem xét và đánh giá tiến độ, đồng thời phát triển kiến thức và kỹ năng của mọi cá nhân. 

Quản trị hiệu suất là quá trình liên tục mỗi ngày. Trong đó, cấp quản lý và nhân viên cần đối thoại để làm rõ các kỳ vọng, thiết lập hệ thống mục tiêu, cung cấp phản hồi và thường xuyên đánh giá tiến độ. 

Sự cần thiết của quản trị hiệu suất trong doanh nghiệp

Một quy trình quản trị hiệu suất hiệu quả là nền tảng gắn kết nỗ lực của nhân viên với các mục tiêu của doanh nghiệp. Qua đó, các cán bộ nhân viên ý thức rõ ràng những nỗ lực của họ đã đóng góp giá trị như thế nào cho công ty.

Khi tập trung đặt ra các kỳ vọng về hiệu suất, nhân viên sẽ biết những gì cần phải làm để thành công trong công việc, đồng thời loại bỏ những yếu tố không cần thiết để sử dụng thời gian một cách tối ưu. Việc này cũng góp phần vào xác định các vấn đề đang tồn đọng để thay đổi linh hoạt quy trình làm việc, cải thiện kinh doanh.

Quy trình 4 bước quản trị hiệu suất

Thông thường, chu trình quản lý hiệu suất bao gồm tổng cộng 4 bước, diễn ra theo trình tự sau:

  • Lập kế hoạch (Plan)
  • Thực hiện (Act)
  • Theo dõi tiến độ (Track)
  • Đánh giá (Review)

Lưu ý, quy trình quản trị hiệu suất không nhất thiết theo đúng trình tự 4 bước nêu trên. Hai khâu Thực hiện và Theo dõi cần được tiến hành song song liên tục trong suốt năm làm việc. Bên cạnh đó, hoạt động Đánh giá có thể diễn ra vào bất kỳ thời điểm nào và việc Lập kế hoạch có thể tiến hành nhiều lần trong năm, đặc biệt khi có thay đổi về yêu cầu công việc hoặc mục tiêu doanh nghiệp.

Yếu tố làm nên quy trình quản trị hiệu suất hiệu quả

Mục tiêu được thiết lập cần phải chính xác và được truyền đạt đầy đủ đến mọi bên liên quan. Nhân viên của bạn cần hiểu rõ tầm quan trọng của các mục tiêu và đóng góp cho doanh nghiệp khi thực hiện kế hoạch đề ra.
Việc minh bạch trong giao tiếp cũng cần được chú trọng. Khi môi trường làm việc đề cao mối quan hệ lành mạnh giữa đồng nghiệp và quản lý thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết nhanh chóng và thắt chặt thêm tính đoàn kết tập thể.

Bên cạnh đó cần có sự đảm bảo và thống nhất, đồng tình từ lãnh đạo và quản lý cấp cao. Tận dụng sức mạnh của các phần mềm quản lý hiệu suất một cách linh hoạt, kết hợp với việc nâng cao kỹ năng và năng lực quản lý của mỗi cá nhân hàng ngày.

Việc quản trị hiệu suất không chỉ nằm ở nhiệm vụ của cấp quản lý mà ở mỗi nhân sự, thói quen này cũng cần được tập luyện và cải thiện để gia tăng hiệu quả làm việc, chất lượng công việc của chính mình theo thời gian. Tại VNGroup, quản trị hiệu suất được thể hiện ở từng đơn vị thành viên, từng phòng ban nhỏ trực thuộc tập đoàn. Không chỉ Ban lãnh đạo, các cấp quản lý mà mỗi nhân viên luôn đề cao việc tập trung tạo ra giá trị thiết thực, nâng cấp bản thân và góp phần nâng tầm vị thế tập đoàn VNGroup theo thời gian.

Loan tin ngay