Lễ bổ nhiệm cán bộ cấp quản lý

  • Tháng Mười 4, 2022
  • 4 Mins Read

Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm cán bộ cấp quản lý VNGroup

Ngày 03/10/2022, công ty cổ phần tập đoàn VNGroup tổ chức lễ công bố, trao quyết định bổ nhiệm cán bộ cấp quản lý và

READ MORE