nhạc Trịnh

  • Tháng Chín 13, 2022
  • 4 Mins Read

GÌN GIỮ DI SẢN TRỊNH CÔNG SƠN – KHÔNG CHỈ LÀ ÂM NHẠC

Âm nhạc, nghệ thuật Việt Nam có một điểm sáng đặc biệt cho đến bây giờ chưa ai thay thế được: Trịnh Công Sơn –

READ MORE