thuế phí

  • Tháng Sáu 27, 2023
  • 5 Mins Read

Những chính sách có hiệu lực từ tháng 7/2023 đáng quan tâm

Từ đầu tháng 7/2023, một số chính sách mới về thuế giá trị gia tăng, mức thu phí thẩm định… sẽ có hiệu lực. Đây

READ MORE