Tiết Kiệm và Đầu Tư Cho Sinh Viên, Người Mới Đi Làm (Tự Do Tài Chính Từ 7 Triệu?)

Video này sẽ hướng dẫn cho các bạn sinh viên và người mới đi làm cái cách để lập kế hoạch đầu tư, quản trị vốn để chúng ta sớm có tự do tài chính, sớm đạt được mục đích tài chính của mình.

Có rất nhiều bạn trẻ chia sẻ rằng các bạn có 5tr/tháng, các bạn chi tiêu kiểu 5tr, các bạn có 10tr/tháng các bạn lại chi tiêu cao cấp hơn kiểu 10tr, hay thậm chí có các bạn 25tr-30tr/tháng, thì cũng chi tiêu kiểu 25-30tr/tháng. Và cuối cùng là không để dành được gì cả! Thì các bạn sẽ thấy 1 điều là trong tương lai khi các bạn đến 35 – 40 tuổi bắt đầu các bạn có những gánh nặng trách nhiệm về mặt gia đình. Khi đó các bạn nhìn lại thì sức khỏe tài chính của mình quá là yếu. Chúng ta không có khoảng đệm về tài chính, chúng ta không có tiền để dành, và chúng ta sẽ rất rủi ro trong cuộc sống này.

Video này sẽ từng bước chỉ cho bạn, hướng dẫn chi tiết để chúng ta có thể tự lập được kế hoạch cho mình và bắt đầu rất sớm để thành công nhé!

Loan tin ngay

Trả lời