“Đêm nhạc Trịnh Công Sơn – Nối vòng tay lớn” đánh dấu kỷ niệm 20 năm thành lập VNGroup