Hội nhập VNGroup

Những điều cần biết khi gia nhập VNGroup

Những thông tin cơ bản cần phải biết khi làm việc tại VNGroup

down-arrow-vng

Quy chế VNGroup

Nội quy, quy chế cán bộ nhân viên cần biết khi làm việc tại VNGroup: Đồng phục, trang phục, thẻ tên, thời gian làm việc, tài sản, thưởng - phạt ...

down-arrow-vng

Thủ tục - Biểu mẫu

Nơi lưu trữ toàn bộ thủ tục, biểu mẫu của phòng HCNS và Kế Toán VNGroup

down-arrow-vng

Đào tạo nội bộ

Những chương trình đào tạo nội bộ đối với cán bộ nhân viên tại VNGroup