Tháng: Tháng Chín 2022

  • Tháng Chín 30, 2022
  • 9 Mins Read

Review sách Nghệ thuật nói trước công chúng

“Nghệ thuật nói trước công chúng” là một cuốn sách hay về giao tiếp, thuyết phục công chúng của Dale Carnegie – ông là “cha

READ MORE
  • Tháng Chín 10, 2022
  • 7 Mins Read

Review sách: 7 thói quen hiệu quả

7 thói quen hiệu quả – The 7 habits of highly effective people – là một tác phẩm đã từng được xuất bản với tên

READ MORE