NewsLetter

 • Tháng Chín 5, 2023
 • 1 Min Read

Bản tin nội bộ Tập đoàn VNGroup số 11 – Ngày 05/09/2023

Chào mừng toàn thể các anh chị đồng nghiệp đến với bản tin nội bộ Tập đoàn số 11/2023, phát sóng ngày 05/09/2023, được đăng

READ MORE
 • Tháng Tám 16, 2023
 • 1 Min Read

Bản tin nội bộ Tập đoàn VNGroup số 10 – Ngày 16/08/2023

Chào mừng toàn thể các anh chị đồng nghiệp đến với bản tin nội bộ Tập đoàn số 10/2023, phát sóng ngày 16/08/2023, được đăng

READ MORE
 • Tháng Bảy 24, 2023
 • Less than a minute

Bản tin nội bộ Tập đoàn VNGroup số 09 – Ngày 24/7/2023

Chào mừng toàn thể các anh chị đồng nghiệp đến với bản tin nội bộ Tập đoàn số 09/2023, phát sóng ngày 24/7/2023, được đăng

READ MORE
 • Tháng Sáu 17, 2023
 • 1 Min Read

Bản tin nội bộ Tập đoàn VNGroup số 07 – Ngày 17/6/2023

Chào mừng toàn thể các anh/chị đồng nghiệp đã đến với Bản tin nội bộ tập đoàn VNGroup số thứ 7/2023 do đội ngũ VNB

READ MORE
 • Tháng Năm 18, 2023
 • 1 Min Read

Bản tin nội bộ Tập đoàn VNGroup số 06 – Ngày 18/05/2023

Chào mừng toàn thể các anh/chị đồng nghiệp đã đến với Bản tin nội bộ tập đoàn VNGroup số thứ 6/2023 do đội ngũ VNB

READ MORE
 • Tháng Năm 4, 2023
 • 1 Min Read

Bản tin nội bộ Tập đoàn VNGroup số 05 – Ngày 04/05/2023

Chào mừng toàn thể các anh/chị đồng nghiệp đã đến với Bản tin nội bộ tập đoàn VNGroup số thứ 5/2023 do đội ngũ VNB

READ MORE
 • Tháng Tư 17, 2023
 • 1 Min Read

Bản tin nội bộ Tập đoàn VNGroup số 04 – Ngày 17/04/2023

Chào mừng toàn thể các anh/chị đồng nghiệp đã đến với Bản tin nội bộ tập đoàn VNGroup số thứ 4/2023 do đội ngũ VNB

READ MORE
 • Tháng Tư 3, 2023
 • 1 Min Read

Bản tin nội bộ Tập đoàn VNGroup số 03/2023

Chào mừng toàn thể các anh/chị đồng nghiệp đã đến với Bản tin nội bộ tập đoàn VNGroup số thứ 3 do đội ngũ VNBranding

READ MORE
 • Tháng Ba 17, 2023
 • 1 Min Read

Bản tin nội bộ VNGroupnews số 02 – ngày 17/3/2023

Chào mừng toàn thể các anh/chị đồng nghiệp đã đến với Bản tin nội bộ tập đoàn VNGroup số thứ 2 do đội ngũ VNBranding

READ MORE
 • Tháng Ba 6, 2023
 • Less than a minute

Bản tin nội bộ VNGroup News Số 1 – Tháng 2/2023

Chào mừng toàn thể các anh/chị đồng nghiệp đã đến với Bản tin nội bộ VNGroup số đầu tiên do đội ngũ VNBranding sản xuất

READ MORE