NewsLetter

 • Tháng Hai 7, 2024
 • Less than a minute

Bản tin nội bộ Tập đoàn VNGroup số 16 Tháng 2 năm 2024

Chào mừng toàn thể các anh chị đồng nghiệp VNGroup đang theo dõi Bản tin nội bộ VNGroup News. Quý anh chị thân mến chỉ

READ MORE
 • Tháng Mười Hai 29, 2023
 • 1 Min Read

Bản Tin Nội Bộ Tập Đoàn VNGroup Số 15/2023

Chào mừng toàn thể các anh chị đồng nghiệp VNGroup đến với bản tin nội bộ số 15 phát sóng ngày 29 tháng 12 năm

READ MORE
 • Tháng Mười Hai 5, 2023
 • 1 Min Read

Bản tin nội bộ VNGroup số 14 – Ngày 05/12/2023

Chào mừng toàn thể các anh chị đồng nghiệp đến với bản tin nội bộ VNGroup News số 14/2023, phát sóng ngày 05/12/2023, được đăng

READ MORE
 • Tháng Mười 6, 2023
 • 1 Min Read

Bản tin nội bộ VNGroup số 13 – Ngày 06/10/2023

Chào mừng toàn thể các anh chị đồng nghiệp đến với bản tin nội bộ VNGroup News số 13/2023, phát sóng ngày 06/10/2023, được đăng

READ MORE
 • Tháng Chín 5, 2023
 • 1 Min Read

Bản tin nội bộ Tập đoàn VNGroup số 11 – Ngày 05/09/2023

Chào mừng toàn thể các anh chị đồng nghiệp đến với bản tin nội bộ Tập đoàn số 11/2023, phát sóng ngày 05/09/2023, được đăng

READ MORE
 • Tháng Tám 16, 2023
 • 1 Min Read

Bản tin nội bộ Tập đoàn VNGroup số 10 – Ngày 16/08/2023

Chào mừng toàn thể các anh chị đồng nghiệp đến với bản tin nội bộ Tập đoàn số 10/2023, phát sóng ngày 16/08/2023, được đăng

READ MORE
 • Tháng Bảy 24, 2023
 • Less than a minute

Bản tin nội bộ Tập đoàn VNGroup số 09 – Ngày 24/7/2023

Chào mừng toàn thể các anh chị đồng nghiệp đến với bản tin nội bộ Tập đoàn số 09/2023, phát sóng ngày 24/7/2023, được đăng

READ MORE
 • Tháng Sáu 17, 2023
 • 1 Min Read

Bản tin nội bộ Tập đoàn VNGroup số 07 – Ngày 17/6/2023

Chào mừng toàn thể các anh/chị đồng nghiệp đã đến với Bản tin nội bộ tập đoàn VNGroup số thứ 7/2023 do đội ngũ VNB

READ MORE
 • Tháng Năm 18, 2023
 • 1 Min Read

Bản tin nội bộ Tập đoàn VNGroup số 06 – Ngày 18/05/2023

Chào mừng toàn thể các anh/chị đồng nghiệp đã đến với Bản tin nội bộ tập đoàn VNGroup số thứ 6/2023 do đội ngũ VNB

READ MORE
 • Tháng Năm 4, 2023
 • 1 Min Read

Bản tin nội bộ Tập đoàn VNGroup số 05 – Ngày 04/05/2023

Chào mừng toàn thể các anh/chị đồng nghiệp đã đến với Bản tin nội bộ tập đoàn VNGroup số thứ 5/2023 do đội ngũ VNB

READ MORE