Bản tin nội bộ

  • Tháng Tám 16, 2023
  • 1 Min Read

Bản tin nội bộ Tập đoàn VNGroup số 10 – Ngày 16/08/2023

Chào mừng toàn thể các anh chị đồng nghiệp đến với bản tin nội bộ Tập đoàn số 10/2023, phát sóng ngày 16/08/2023, được đăng

READ MORE
  • Tháng Bảy 24, 2023
  • Less than a minute

Bản tin nội bộ Tập đoàn VNGroup số 09 – Ngày 24/7/2023

Chào mừng toàn thể các anh chị đồng nghiệp đến với bản tin nội bộ Tập đoàn số 09/2023, phát sóng ngày 24/7/2023, được đăng

READ MORE
  • Tháng Bảy 5, 2023
  • 1 Min Read

Bản tin nội bộ Tập đoàn VNGroup số 08 – Ngày 5/7/2023

Chào mừng toàn thể các anh/chị đồng nghiệp đã đến với Bản tin nội bộ tập đoàn VNGroup số thứ 8/2023 do đội ngũ VNB

READ MORE