podcast

  • Tháng Sáu 23, 2023
  • 1 Min Read

Podcast: Lãnh đạo khó nhất là lãnh đạo bản thân 

Dù ở cương vị nào, làm chủ hay làm thuê, làm tại tập đoàn đa quốc gia hay công ty start-up, đều cần những yếu

READ MORE
  • Tháng Ba 6, 2023
  • Less than a minute

Podcast: Cách xây dựng thương hiệu cá nhân

Xây dựng thương hiệu cá nhân là gì? Có những cách nào để xây dựng thương hiệu cá nhân hiệu quả? Thân mời các anh

READ MORE
  • Tháng Hai 28, 2023
  • Less than a minute

Podcast: 3 câu chuyện kinh doanh

Trong tập podcast này, tác giả chia sẻ lại một số câu chuyện kinh doanh mà ông đã góp nhặt được từ những người anh,

READ MORE