VNB

  • Tháng Bảy 10, 2023
  • 3 Mins Read

VNB cùng tìm hiểu về Metaverse

Ngày 8/7/2023, các thành viên của VNB đã cùng tìm hiểu về Metaverse trong buổi đào tạo nội bộ chủ đề “Metaverse và cơ hội

READ MORE
  • Tháng Sáu 20, 2023
  • 7 Mins Read

VNB đào tạo nội bộ chủ đề SEO

Như thường lệ, thứ 7 hàng tuần là thời gian chia sẻ, cùng học tập và cập nhật kiến thức của các thành viên VNB.

READ MORE