Cuộc thi VNGrouper Tăng Tốc

 • Tháng Một 17, 2023
 • 2 Mins Read

Tổng kết cuộc thi nội bộ “VNGroupers Tăng Tốc” Tập đoàn VNGroup

Vậy là “VNGroupers Tăng Tốc” đã đi đến chặng cuối của cuộc thi và thu hút số lượng đông đảo bài dự thi cũng như

READ MORE
 • Tháng Một 15, 2023
 • Less than a minute

MS 006 – Ban Kế Toán [VNGroupers Tăng Tốc]

Ban Kế Toán VNGroup Tăng Tốc!Đam mê – Nhiệt huyết, Làm hết mình – Chơi tới bến!Tái tạo năng lượng để tăng tốc!

READ MORE
 • Tháng Một 14, 2023
 • Less than a minute

MS 005 – VNG Value Hà Nội [VNGroupers Tăng Tốc]

VNG Value Hà Nội Tăng Tốc!!!

READ MORE
 • Tháng Một 13, 2023
 • Less than a minute

MS 004 – VNGroup Hồ Chí Minh [VNGroupers Tăng Tốc]

VNGroup Hồ Chí Minh Tăng Tốc!!!

READ MORE
 • Tháng Một 12, 2023
 • Less than a minute

MS 003 – VNBranding [VNGrouper Tăng Tốc]

VNbranding Tăng Tốc !!! Với tinh thần tổng kết một năm làm việc cùng nhiều thành tựu rực rỡ và khí thế đón chào năm

READ MORE
 • Tháng Một 10, 2023
 • Less than a minute

MS 002 – Lotus Hospitality CN Hà Nội [VNGrouper Tăng Tốc]

Tiktak Hà Nội Tăng Tốc – Táo Quân Tiktak

READ MORE
 • Tháng Một 4, 2023
 • Less than a minute

MS 001 – Lotus Hospitality CN Đà Nẵng [VNGrouper Tăng Tốc]

Lotus Hospitality CN Đà Nẵng Tăng Tốc!!!“Hệ Sinh thái Khách hàng Doanh nghiệp lớn nhất tại Đà Nẵng”

READ MORE