Hành vi giúp mang lại cho doanh nghiệp tính nhân văn

Tính nhân văn của một doanh nghiệp trong kinh doanh chính là yếu tố tập trung vào con người, trước hết là đội ngũ cán bộ nhân viên của doanh nghiệp, sau là khách hàng, đối tác. Khi tính nhân văn được chú trọng và đẩy mạnh góp phần bồi đắp văn hóa doanh nghiệp, củng cố chiến lược kinh doanh, đưa doanh nghiệp phát triển vượt bậc.

Tôn trọng văn hóa mang lại lợi ích và gắn bó kinh doanh cho doanh nghiệp. Muốn làm kinh doanh phải hiểu về văn hóa, văn hóa dân tộc của bản thân là một chuyện nhưng văn hóa bản địa lại quan trọng hơn. Không thể áp đặt văn hóa của quốc gia này cho quốc gia khác hay địa phương này cho địa phương khác. Mỗi địa phương có bản sắc văn hóa riêng và sản phẩm hay phong cách kinh doanh phải phù hợp với bản sắc đó. Doanh nhân am tường văn hóa dễ thâm nhập thị trường bản địa vì hiểu được người nên xây dựng quan hệ với người dễ dàng. Phương thức quảng cáo, dự án kinh doanh, sản phẩm tiêu thụ cần phù hợp với văn hóa địa phương, không nhất thiết phải hoàn toàn nhưng về cơ bản là phù hợp.

Thị phần từ trước thường được phân chia theo nhiều tiêu chí, chủ yếu là giới tính, tuổi tác hay thị hiếu, đến nay có thể phân chia theo yếu tố văn hóa. Văn hóa đa dạng giúp đa dạng thị phần. Văn hóa có giá trị nhờ vào tính đa dạng và đặc sắc của nó.. Thấy được văn hóa của người khác thì đánh vào tâm lý hay tiềm năng tiêu dùng dễ dàng. Tuy nhiên thay đổi phương thức kinh doanh phù hợp với văn hóa địa phương chỉ mới một chiều, doanh nhân cũng nên nghĩ đến truyền bá văn hóa. Kinh doanh vừa mang yếu tố của văn hóa địa phương để tỏ ra thân thiện nhưng cũng chuyên chở yếu tố văn hóa của chính doanh nghiệp xuất xứ để tỏ ra mới mẻ.

Kinh doanh mang tính nhân văn trong đó lấy văn hóa và con người làm nền tảng. Đây không là triết lý mà là thực tế, thực tế chứng minh kiểu kinh doanh này bền vững và có tính cộng đồng. Với xu thế toàn cầu hóa, tính văn hóa trong kinh doanh có thể không bản sắc như trước, văn hóa chan hòa và đồng nhất hơn, nhưng cái gốc vẫn còn, vẫn mang những điều rất riêng của văn hóa bản địa. Kinh doanh theo văn hóa nào cũng mang tính nhân văn.

Mang lại cho kinh doanh tính nhân văn tức là kinh doanh không mang tính chao đảo hay vụng về của tâm trước các áp lực cám dỗ và xô đẩy của xã hội. Nhặt nhạnh tính nhân văn của văn hóa tô điểm cho phương thức kinh doanh là việc làm khôn ngoan, không chỉ giúp doanh nghiệp ăn ở lâu nơi vùng đất mới mà còn vun xới nhiều sắc màu của cuộc sống.

Loan tin ngay
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận