Hãy cư xử như một senior nếu muốn trở thành một senior