Chủ tịch

  • Tháng Chín 13, 2022
  • 5 Mins Read

VNGroup tham dự diễn đàn “Tháo gỡ điểm nghẽn về chính sách và nguồn vốn để nâng cao hiệu quả thị trường bất động sản”

Ngày 13/9, VNGroup tham dự diễn đàn “Tháo gỡ điểm nghẽn về chính sách và nguồn vốn để nâng cao hiệu quả thị trường bất

READ MORE