Đào tạo 5S

  • Tháng Tám 20, 2022
  • 4 Mins Read

VNGroup triển khai thực hiện ứng dụng quy trình 5S vào doanh nghiệp

Ngày 20/08 vừa qua, Ban lãnh đạo công ty cổ phần tập đoàn VNGroup có buổi đào tạo về phổ biến và thực hiện triển

READ MORE