Người lao động

  • Tháng Chín 15, 2022
  • 2 Mins Read

NGÀY NGHỈ HƯỞNG CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

Chế độ ốm đau là một trong những quyền lợi mà người lao động được hưởng khi có tham gia BHXH bắt buộc và đáp

READ MORE