VNG Value tham gia Tọa đàm khoa học về Định giá Bất động sản