“Vũ điệu 2K+” VNGroupers cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh Covid-19