“Elegant Lady – VNGroup 2023” – Chương trình đặc biệt mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3