Ca nhiễm Covid-19 bất ngờ tăng trở lại trên toàn quốc, nhiều bệnh nhân phải thở oxy