MS 012: Đặng Thị Thanh Hà – P.HCNS Đà Nẵng

❤️Lời tựa:
“Chưa từng chùn bước trước khó khăn hay lăn tăn trước sóng gió.
Dám mơ và chiến đấu vì ước mơ.
Hy vọng rằng với màu áo mới, VNGroup sẽ luôn tỏa sáng và trường tồn. 
Mừng VNGroup tròn 19 tuổi 
LOVE

Loan tin ngay