Những điểm nổi bật của luật nhà ở 2023 có hiệu lực thi hành từ 1/1/2025 và so sánh với luật nhà ở năm 2014