Những dự định của VNGroupers trong kỳ nghỉ lễ 30/4 & 1/5