Phương pháp quản lý ‘stress’ hiệu quả trước thềm Tết Nguyên Đán