Tổng kết Chương trình Online “Elegant Lady VNGroup 2023” Chào mừng ngày QTPN