Văn bảo quy phạm Pháp luật tháng 10/2023

Ban Pháp chế xin được gửi đến VNGroupers nội dung của 13 văn bản quy phạm pháp luật được ban hành mới trong tháng 10 này trong bài viết dưới đây.

1. Công văn 11239/BTC-CST 2023

Số hiệu văn bản: 11239/BTC-CST
Ngày ban hành: 13/10/2023 ; Ngày có hiệu lực: 13/10/2023
Lĩnh vực: Thuế – phí – lệ phí
Nội dung chính: Xin ý kiến về việc giảm 2% thuế GTGT 6 tháng đầu năm 2024
Xem chi tiết tại: Công văn 11239/BTC-CST 2023

2. Nghị định 75/2023/NĐ-CP

Số hiệu văn bản: 75/2023/NĐ-CP
Ngày ban hành: 19/10/2023 ; Ngày có hiệu lực: 03/12/2023

Lĩnh vực: Thể thao – Y tế – Bảo hiểm
Nội dung chính: Nghị định sửa đổi Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế
Xem chi tiết tại: Nghị định 75/2023/NĐ-CP

3. Thông tư 09/2023/TT-BXD

Số hiệu văn bản: 09/2023/TT-BXD
Ngày ban hành: 16/10/2023; Ngày có hiệu lực: 01/12/2023
Lĩnh vực: Tài nguyên – môi trường
Nội dung chính: Thông tư sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Xem chi tiết tại: Thông tư 09/2023/TT-BXD

4. Thông tư 63/2023/TT-BTC

Số hiệu văn bản: 63/2023/TT-BTC
Ngày ban hành: 16/10/2023; Ngày có hiệu lực: 01/12/2023
Lĩnh vực: Thuế – phí – lệ phí
Nội dung chính: Thông tư sửa đổi Thông tư quy định về phí, lệ phí nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Xem chi tiết tại: Thông tư 63/2023/TT-BTC

5. Thông tư 08/2023/TT-BLĐTBXH
Số hiệu văn bản: 08/2023/TT-BLĐTBXH

Ngày ban hành: 08/2023/TT-BLĐTBXH ; Ngày có hiệu lực: 12/10/2023

Lĩnh vực: Bộ máy hành chính

Nội dung chính: Thông tư sửa đổi Thông tư, Thông tư liên tịch có quy định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận nơi cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Xem chi tiết tại: Thông tư 08/2023/TT-BLĐTBXH 

6. Văn bản hợp nhất 4716/VBHN-BTP 2023 – Nghị định 62/2017/NĐ-CP – Nghị định 47/2023/NĐ-CP

Số hiệu văn bản: 4716/VBHN-BTP 2023
Ngày ban hành: 05/10/2023; Ngày có hiệu lực: 05/10/2023
Lĩnh vực: Tài chính nhà nước – Thương mại
Nội dung chính: Văn bản hợp nhất năm 2023 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp ban hành
Xem chi tiết tại: Văn bản hợp nhất 4716/VBHN-BTP 2023 – Nghị định 62/2017/NĐ-CP – Nghị định 47/2023/NĐ-CP

7. Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BXD 2023: Nghị định 11/2013/NĐ-CP – Nghị định 100/2018/NĐ-CP – Nghị định 31/2021/NĐ-CP – Nghị định 35/2023/NĐ-CP 

Số hiệu văn bản: 15/VBHN-BXD
Ngày ban hành: 12/10/2023; Ngày có hiệu lực: 12/10/2023
Lĩnh vực: Xây dựng – Đô thị – Đầu tư
Nội dung chính: Văn bản hợp nhất năm 2023 hợp nhất Nghị định về quản lý đầu tư phát triển đô thị do Bộ Xây dựng ban hành
Xem chi tiết tại: Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BXD 2023 – Nghị định 11/2013/NĐ-CP – Nghị định 100/2018/NĐ-CP – Nghị định 31/2021/NĐ-CP

8. Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BXD 2023: Nghị định 15/2021/NĐ-CP – Nghị định 35/2023/NĐ-CP

Số hiệu văn bản: 14/VBHN-BXD
Ngày ban hành: 02/10/2023; Ngày có hiệu lực: 02/10/2023
Lĩnh vực: Xây dựng – Đô thị – Đầu tư
Nội dung chính: Văn bản hợp nhất năm 2023 hợp nhất Nghị định hướng dẫn về quản lý dự án đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
Xem chi tiết tại: Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BXD 2023
Nghị định 15/2021/NĐ-CP – Nghị định 35/2023/NĐ-CP

9. Thông tư 62/2023/TT-BTC

Số hiệu văn bản: 62/2023/TT-BTC
Ngày ban hành: 03/10/2023; Ngày có hiệu lực: 03/10/2023
Lĩnh vực: Thuế – phí – lệ phí
Nội dung chính: Thông tư sửa đổi Thông tư 25/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Xem chi tiết tại: Thông tư 62/2023/TT-BTC

10. Thông tư 60/2023/TT-BTC 

Số hiệu văn bản: 60/2023/TT-BTC
Ngày ban hành: 07/09/2023 ; Ngày có hiệu lực: 22/10/2023
Lĩnh vực: Thuế – phí – lệ phí
Nội dung chính:
1. Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (sau đây gọi là lệ phí cấp chứng nhận đăng ký, biển số phương tiện giao thông).
2. Thông tư này áp dụng đối với người nộp lệ phí, tổ chức thu lệ phí và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến thu, nộp, miễn, quản lý lệ phí cấp chứng nhận đăng ký, biển số phương tiện giao thông.
3. Thông tư này không áp dụng đối với việc cấp chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ (do Sở Giao thông vận tải cấp chứng nhận đăng ký, biển số) và xe cơ giới của quân đội sử dụng vào mục đích quốc phòng.

Xem chi tiết tại: Thông tư 60/2023/TT-BTC

11. Thông tư 14/2023/TT-BTNMT

Số hiệu văn bản: 14/2023/TT-BTNMT
Ngày ban hành: 16/10/2023; Ngày có hiệu lực: 16/10/2023
Lĩnh vực: Quyền dân sự
Nội dung chính: Thông tư sửa đổi Thông tư liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu và giấy tờ liên quan cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Xem chi tiết tại: Thông tư 14/2023/TT-BTNMT

12. Thông tư 02/2023/TT-TANDTC

Số hiệu văn bản: 02/2023/TT-TANDTC
Ngày ban hành: 14/08/2023; Ngày có hiệu lực: 20/10/2023
Lĩnh vực: Thủ tục tố tụng
Nội dung chính: Thông tư hướng dẫn thi hành Điều 55 của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước về giải quyết yêu cầu bồi thường trong quá trình tố tụng hình sự, tố tụng hành chính tại Tòa án do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Xem chi tiết tại: Thông tư 02/2023/TT-TANDTC

13. Thông tư 16/2023/TT-BCT

Số hiệu văn bản: 16/2023/TT-BCT
Ngày ban hành: 31/08/2023; Ngày có hiệu lực: 16/10/2023
Lĩnh vực: Tài nguyên – môi trường
Nội dung chính: Thông tư này hướng dẫn một số nội dung của hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt và ban hành hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt theo mẫu. 

Xem chi tiết tại: Thông tư 16/2023/TT-BCT

14. Thông tư 09/2023/TT-BVHTTDL

Số hiệu văn bản: 09/2023/TT-BVHTTDL
Ngày ban hành: 09/08/2023; Ngày có hiệu lực: 06/10/2023
Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu
Nội dung chính: Thông tư về Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

Xem chi tiết tại: Thông tư 09/2023/TT-BVHTTDL

Loan tin ngay
Theo dõi
Thông báo của
56 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Thái Nguyễn VNBranding
3 tháng trước

Thông tin hữu ích

Tuấn Lê
3 tháng trước

rất bổ ích

Nhung Nguyễn
3 tháng trước

like <3

Hiền Vũ
3 tháng trước

Rất hữu ích

Thuỳ Trang Nguyễn
3 tháng trước

likeee

Long Đỗ VNG Value
3 tháng trước

like

Trang VNG Value
3 tháng trước

hữu ích

Hằng VNG Value
3 tháng trước

quá bổ ích

Huỳnh Nguyễn VNG Value
3 tháng trước

quá bổ ích

Cao Anh Tuấn
3 tháng trước

Quá hữu ích luôn

Thanh Loan
3 tháng trước

thông tin hữu ích

Trang Nguyễn
3 tháng trước

💯💯💯

Đỗ Minh Nguyệt
3 tháng trước

Cảm ơn ban Pháp chế, thông tin hữu ích

Liên Nguyễn
3 tháng trước

Bổ ích

Mạnh Cường VNG Value
3 tháng trước

Bổ ích

Kiên Trần
3 tháng trước

thông tin hữu ích

Ngọc Anh Ngô
3 tháng trước

thông tin hữu ích

Chi Nguyễn
3 tháng trước

thông tin hữu ích ạ

Nam Hoàng
3 tháng trước

thông tin rất bổ ích

Tạ Thu Hằng
3 tháng trước

Cảm ơn ạ, thông tin hữu ích

Minh Tâm
3 tháng trước

xin cảm ơn đã phổ cập thông tin ạ

Phương Thuý
3 tháng trước

thông tin rất bổ ích

Hoàng Oanh
3 tháng trước

Cảm ơn VNG Law

Thanh Nguyễn
3 tháng trước

Cám ơn phòng pháp chế 🥳

Mai Nguyễn
3 tháng trước

Thông tin hữu ích

Thương Nguyễn
3 tháng trước

Thả tym <3

Dương Quân
3 tháng trước

Tin tốt

Thanh Tâm Đào
3 tháng trước

Great

Nga Ngô
3 tháng trước

Xin cảm ơn ạ

Bảo Ngọc Lê
3 tháng trước

Hữu ích quá