VNBranding tổ chức workshop “Kỹ năng chụp ảnh và chỉnh sửa ảnh đẹp”