VNGroup Được Vinh Danh Tại “Ngày Hội Môi Giới Bất Động Sản Việt Nam 2023