VNGroup tổ chức chương trình kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập